Župnijska slovenska šola

Pouk poteka ob sobotah od 9.00 do 11.30 v prostorih župnišča na Liebigstr. 10, 80538 München/Lehel.

Namen šole je učenje slovenskega jezika in vzgoja slovenske zavesti.

Letni program obsega okrog 25 šolskih sobot. Razpored dobijo učenci in njihovi starši na začetku leta.

Predmetnik obsega tri učne vsebine: verouk, slovenščino in domoznanstvo.

Po prvih dveh šolskih urah sledi 15-minutna pavza, kjer so otroci povabljeni k malici, žemljica in čaj.

V vrtcu se malčki ob raznih ročnih spretnostih učijo slovenskih izrazov in govora ter slovenskih otroških pesmi.

V učni program spada tudi priprava nastopov ob miklavževanju, materinskem dnevu, ob dnevu družine in državnih ali cerkvenih praznikih.  

Šolanje je brezplačno. Učitelji delajo prostovoljno. Del stroškov za učne pripomočke krijejo darovi, drugi del prispeva župnija.

 

Župnijska slovenska šola deluje od leta 1974. Doslej jo je obiskovalo preko 300 šolarjev.

Šolsko leto 2020/21
Vse dejavnosti v šoli in vrtcu so bile od marca naprej odpovedane zaradi epidemije.
Do konca tega šolskega leta ne bo pouka. Upamo na ugodnejše razmere na jesen v začetku naslednjega šolskega leta.

Šolski dnevi                     prijavnica

*

Informacije:  jpucelj@msn.com ali telefon  (089) 20 19 41, ali 0173 9876 372.