top of page

Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet deluje v naši župniji že  56 let. 

Župnik Branko Rozman je takoj po koncilu l. 1966 uresničil smernice koncila, ki je spodbudil večjo vlogo vernikov v župnijskem življenju. Zbral je 7 družin, s katerimi se je posvetoval o pomembnih odločitvah. Kasneje so morali biti člani ŽPS izvoljeni z volilnim postopkom.

Župnijski pastoralni svet sestavlja izvoljni krog faranov za pomoč župniku pri vodenju župnije. Naloga sveta je preverjati razmere in možnosti za bolj uspešno opravljanje poslanstva, ki ga ima župnija. Delo sveta je posvetovalnega značaja, ki je urejeno po pravilniku dela in nalog ŽPS-a za nadškofijo München. Člani sprejemajo odgovornosti pri izvedbi dogovorjenih nalog in iščjo nove župnijske sodelavce. 

 

Zadnje volitve članov ŽPS so bile 20. Marca 2022 Konstitutivna seja župnijskega sveta je bila v petek 1. April 2022.

Izvoljeni člani 

Dr. Gabrijela Gerber-Zupan, Barbara Mars, Franc Kukovec, Helena Požar, Veronika Hudobivnik in Andreja Rustja Moškotevc

Predsednica dr. Gabrijela Gerber-Zupan, podpredsednica Andreja Rustja Moškotevc.

Zapisnikarica Helena Požar

Naslednji sestanek 

 23  septembra 2022 ob 18. uri v župnišču.

x
x

bottom of page