Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet deluje v naši župniji že več ko 50 let. 

Župnik Branko Rozman je takoj po koncilu l. 1966 uresničil smernice koncila, ki je spodbudil večjo vlogo vernikov v župnijskem življenju. Zbral je 7 družin, s katerimi se je posvetoval o pomembnih odločitvah. Kasneje so morali biti člani ŽPS izvoljeni z volilnim postopkom.

Župnijski pastoralni svet sestavlja izvoljni krog faranov za pomoč župniku pri vodenju župnije. Naloga sveta je preverjati razmere in možnosti za bolj uspešno opravljanje poslanstva, ki ga ima župnija. Delo sveta je posvetovalnega značaja, ki je urejeno po pravilniku dela in nalog ŽPS-a za nadškofijo München. Člani sprejemajo odgovornosti pri izvedbi dogovorjenih nalog in iščjo nove župnijske sodelavce. 

 

Zadnje volitve članov ŽPS so bile 20. marca 2022. Konstitutivna seja župnijskega sveta je bila v petek 1. aprila 2022.

Izvoljeni člani 

dr. Gabrijela Gerber-Zupan, Barbara Mars, Franc Kukovec, Helena Požar, Veronika Hudobivnik in Andreja Rustja Moškotevc

Predsednica dr. Gabrijela Gerber-Zupan, podpredsednica Andreja Rustja Moškotevc.

Zapisnikarica Helena Požar. 

Naslednji sestanek 

bo 24. junija2022 ob 17. uri v župnišču. 

x
x