Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet deluje v naši župniji že več ko 50 let. 

Župnik Branko Rozman je takoj po koncilu l. 1966 uresničil smernice koncila, ki je spodbudil večjo vlogo vernikov v župnijskem življenju. Zbral je 7 družin, s katerimi se je posvetoval o pomembnih odločitvah. Kasneje so morali biti člani ŽPS izvoljeni z volilnim postopkom.

Župnijski pastoralni svet sestavlja izvoljni krog faranov za pomoč župniku pri vodenju župnije. Naloga sveta je preverjati razmere in možnosti za bolj uspešno opravljanje poslanstva, ki ga ima župnija. Delo sveta je posvetovalnega značaja, ki je urejeno po pravilniku dela in nalog ŽPS-a za nadškofijo München. Člani sprejemajo odgovornosti pri izvedbi dogovorjenih nalog in iščjo nove župnijske sodelavce. 

 

Zadnje volitve članov ŽPS so  bile 25. februarju 2018. Konstitutivna seja župnijskega sveta je bila v petek 18. marca 2018.

Izvoljeni člani 

dr. Gabrijela Gerber-Zupan, Alojz Grojzdek, Barbara Mars, Franc Kukovec, Erika Caf, Helena Požar 

Predsednica ga. dr. Gabrijela Gerber-Zupan, namestnica ga. Barbara Mars.

Zapisnikarica .....

 

Naslednji sestanek 

Termin bo izbran z ozirom na predpise zaradi korone.