top of page
Nastanek in poslanstvo

Duhovna oskrba slovenskih katoličanov v Nemčiji se je začela že leta 1945, ko so p. Klavdij Okorn, p. Beno Korbič in g. Franc Šeškar dobili dekret iz Rima za to nalogo. Glavni organizator in vodja pogajalske skupine pri ameriških zasedbenih oblasteh in vatikanskem predstavništvu pa je bil laik g. Vinko Lipovec. Slovenska katoliška misija v Münchnu je leta 1960, ko je nalogo od g. Šeškarja prevzel dr. Janez Zdešar, prišla pod jurisdikcijo nadškofije München – Freising, Slovenski župnik je skupaj z župnijskimi sodelavci zadolžen za katoliško versko in duhovno-kulturno oskrbo slovenskih zdomcev, izseljencev in študentov. To obsega vse redne župnijske naloge: oznanjevanje evangelija, delitev zakramentov, bogoslužje in karitas. Te naloge imajo različne redne in izredne oblike, ki so se razvile z ozirom na stanje in razmere med Slovenci v Münchnu in razseljenimi rojaki na ozemlju münchenske nadškofije.

Leta 2013 je bila ukinjena Slovenska katoliška misija Ingolstadt. Od takrat naprej je oskrbovala župnija München tudi Slovence na področju škofij Eichstätt in Regensburg ter nadškofije Bamberg. 

Od leta 2014 naprej je uradni naslov ustanove Slovenska katoliška župnija München.

To je prostor oznanjevanja evangelija, molitve, bogoslužja, duhovnih obnov, slovenske sobotne šole in vrtca, socialnega svetovanja, raznih srečanj ter verskih in kulturnih prireditev. Življenje in delovanje slovenske župnije se vključuje v življenje krajevne Cerkve. Nadškofija München-Freising je cerkveno- in civilnopravno nosilec ustanove.

Naslov

Slovenska katoliška župnija München

Landsberger Str. 39, 80339 München

tel. 089/ 22 19 41 in 2193 7900

faks: 089/ 219 379 016

e-mail: slowenischsprachige-gemeinde.muenchen@ebmuc.de

bottom of page