morda vas zanima

nemški Bundestag ponuja izobraževalne programe

Oglejte si na spletni strani:  https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowenien/245056

Študij v Republiki Sloveniji

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 14. avgusta na svoji spletni strani objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2019.

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2019/2020.

 http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-in-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20192020/

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Cerkev sv. Sebastiana v Rosenheimu