top of page

Zgodovina

Slovenska župnija v Münchnu je bila ustanovljena ob koncu vojne, leta 1945. Že med vojno je bilo veliko naših rojakov razseljenih po vsej Nemčiji, veliko mož in fantov so bilo rekrutiranih v nemško vojsko, številni domoljubi odpeljani v taborišča. Tako se je prva leta po vojni 

nabralo v Münchnu in na Bavarskem precej naših rojakov. Slovenski duhovnik g. Franc Šeškar, ki je bil med vojno zaprt v taborišču Dachau, je dobil nalogo pastoralne oskrbe Slovencev v celi Nemčiji. Nastanjen je bil v Münchnu, od koder je hodil v večje kraje, kjer so 

se naselili Slovenci. Kmalu so začeli prihajati iz Slovenije begunci pred komunizmom. Ker je bil oslabljen zaradi nečloveških razmer v koncentracijskem taborišču, ni zmogel vsega dela. Tako je leta 1958 dr. Janez Zdešar prevzel skrb za dušno pastirstvo Slovencev na severu 

Nemčije. Ko se je g. Šeškar upokojil, se je dr. Zdešar leta 1960 preselil v München. V tem času je že prihajalo veliko Slovencev na delo v Nemčijo. Na južnem Bavarskem so se večje skupine Slovencev naselile v Münchnu, Rosenheimu, Waldkraiburgu in Freilassingu. 

Potrebno je bilo ustanoviti več duhovnih središč, kjer bi Slovenci imeli možnost bogoslužja v svojem jeziku, priložnost za prejem zakramentov ter ohranjanja svoje kulture. Münchenska župnija je obsegala področje od Landshuta do Freilassinga. Leta 1966 je prevzel župnijo g. dr. 

Branko Rozman, ki jo je vodil 25 let. V tem času so v župniji potekale mnoge dejavnosti: ustanovljena sta bila sobotna slovenska šola in vrtec, življenje skupnosti so bogatile mnoge kulturne prireditve, predavanja in izleti, ki so povezovali naše rojake. Zelo pomembna je bila 

Karitas, ki jo je vodila sestra Marjana Korber. Bila je v pomoč mnogim, ki se v novem okolju niso znašli ter zašli v zadrege in stiske. Za župnikom dr. Rozmanom pa je leta 1991 odgovornost za župnijo sprejel sedanji župnik g. Marjan Bečan. Leta 2004 je slovenska 

župnijska šola praznovala 30. letnico delovanja. Leta 2009 je g. Marjan Bečan upokojil in vodstvo župnije je prevzel Janez Pucelj. 3. oktobra 

2015 je župnija slovesno obhajali 70 letnico dušnopastirskega delovanja.

bottom of page